• ETH
  以太坊

  $261.58

  -5.0935-1.91%
 • 2018年最高价
  $1,432.88
 • 2018年最低价
  $82.8300
 • 2018年开盘价
  $755.76
 • 2018年收盘价
  $133.37
价格(CNY)24h成交额

  以太坊2018年历史价格

  时间最高价($)
  最低价($)
  开盘价($)
  收盘价($)
  涨跌幅
  振幅
  成交额
  2018年12月 157.67 82.8300 113.40 133.37 +17.61% 90.35% 723.30亿
  2018年11月 221.65 101.77 197.54 113.17 -42.71% 117.80% 593.75亿
  2018年10月 205.92 195.73 204.51 197.38 -3.49% 5.21% 54.62亿
  2018年9月 301.14 170.26 283.50 232.85 -17.87% 76.87% 552.04亿
  2018年8月 435.46 254.65 433.87 283.00 -34.77% 71.00% 490.73亿
  2018年7月 513.43 422.81 455.24 433.87 -4.69% 21.43% 523.95亿
  2018年6月 624.51 407.95 578.67 455.18 -21.34% 53.08% 550.78亿
  2018年5月 835.06 512.55 670.46 577.65 -13.84% 62.92% 817.53亿
  2018年4月 708.88 363.80 397.25 669.92 +68.64% 94.85% 606.70亿
  2018年3月 880.30 368.63 856.01 396.46 -53.69% 138.80% 537.16亿
  2018年2月 1,161.35 574.42 1,119.37 855.20 -23.60% 102.18% 833.93亿
  2018年1月 1,432.88 742.00 755.76 1,118.31 +47.97% 93.11% 1,636.10亿

  以太坊2018年交易行情

  序号交易平台 交易对最高价
  最低价
  开盘价
  收盘价
  涨跌幅
  成交量
  1 OKExETHUSDT 1,386.83 81.9391 735.15 135.37 -81.59% 1.05亿
  2 BitfinexETHUSD 1,424.30 83.0000 722.50 140.69 -80.53% 9,751.11万
  3 币安网ETHUSDT 1,440.00 81.7900 720.03 135.33 -81.20% 8,637.28万
  4 火币全球站ETHUSDT 1,422.00 81.9300 716.74 135.34 -81.12% 8,086.59万
  5 币安网ETHBTC 0.123799 0.0246300 0.0543990 0.0360560 -33.72% 6,252.38万
  6 OKExETHBTC 0.113885 0.0246065 0.0535289 0.0360531 -32.65% 4,581.15万
  7 火币全球站ETHBTC 0.123583 0.0246140 0.0539410 0.0360560 -33.16% 2,715.53万
  8 BithumbETHKRW 2,238,000.00 92,400.00 1,025,700.00 152,900.00 -85.09% 2,541.49万
  9 BitfinexETHBTC 0.122550 0.0245650 0.0544390 0.0360820 -33.72% 1,258.12万
  10 BitfinexETHEUR 474.85 72.9591 433.89 122.90 -71.67% 306.41万
  11 火币全球站ETHHUSD 223.77 81.6500 199.13 137.01 -31.20% 178.52万
  12 BitfinexETHJPY 60,297.20 9,358.75 55,554.00 15,503.00 -72.09% 67.19万
  13 BitfinexETHGBP 416.30 64.9873 378.55 110.02 -70.94% 64.87万
  14 币安网ETHUSDC 159.22 81.2700 81.7000 135.97 +66.43% 23.75万
  15 币安网ETHTUSD 0.0100000 0.0100000 0.0100000 0.0100000 0.00% 0

  简介

  • 发行数据

   • 名称:ETH(以太坊)
   • 市值:¥201,649,738,970(第2名)
   • 流通量:103,925,546.28
   • 总量:103,882,795
   • 流通率:100.04%
   • 发行时间:2014-07-24
   • 上线平台数:273
   • 上线前十平台数:9
  • 介绍

   Ethereum(以太坊)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少