• ETH
  以太坊

  $261.47

  -5.0913-1.91%
 • 2020年1月最高价
  $186.26
 • 2020年1月最低价
  $126.49
 • 2020年1月开盘价
  $129.63
 • 2020年1月收盘价
  $180.16
价格(CNY)24h成交额

  以太坊1月历史价格

  时间最高价($)
  最低价($)
  开盘价($)
  收盘价($)
  涨跌幅
  振幅
  成交额
  2020年1月 186.26 126.49 129.63 180.16 +38.98% 47.25% 3,279.76亿
  2019年1月 160.82 103.34 133.42 107.06 -19.76% 55.62% 850.55亿
  2018年1月 1,432.88 742.00 755.76 1,118.31 +47.97% 93.11% 1,636.10亿
  2017年1月 11.8900 7.9800 7.9800 10.7300 +34.46% 49.00% 5.22亿
  2016年1月 2.8400 0.929835 0.933712 2.3100 +147.40% 205.43% 9,942.74万

  以太坊2020年1月交易行情

  序号交易平台 交易对最高价
  最低价
  开盘价
  收盘价
  涨跌幅
  成交量
  1 币安网ETHUSDT 187.00 125.88 129.71 180.04 +38.80% 2,559.72万
  2 火币全球站ETHUSDT 187.00 125.92 129.69 180.00 +38.79% 1,508.42万
  3 OKExETHUSDT 187.03 126.00 129.68 180.00 +38.80% 1,164.09万
  4 币安网ETHBTC 0.0200390 0.0169580 0.0180330 0.0192750 +6.89% 850.37万
  5 OKExETHBTC 0.0200400 0.0169500 0.0180200 0.0192800 +6.99% 443.85万
  6 OKExETHUSDK 187.30 126.04 130.17 179.82 +38.14% 412.50万
  7 火币全球站ETHBTC 0.0200330 0.0169510 0.0180220 0.0192830 +7.00% 181.12万
  8 BitfinexETHUSD 186.75 126.36 129.87 179.95 +38.56% 176.13万
  9 币安网ETHUSDC 186.88 125.58 129.24 179.43 +38.83% 57.06万
  10 BitfinexETHBTC 0.0200000 0.0169420 0.0180310 0.0192800 +6.93% 36.34万
  11 BitfinexETHEUR 169.25 113.09 115.52 162.52 +40.68% 36.06万
  12 BitfinexETHUST 186.78 125.92 129.19 179.96 +39.30% 28.41万
  13 币安网ETHTUSD 186.58 125.38 128.90 179.48 +39.24% 27.35万
  14 火币全球站ETHHUSD 186.85 125.47 129.15 179.50 +38.99% 14.11万
  15 币安网ETHBUSD 186.70 125.70 129.05 179.41 +39.02% 9.72万
  16 BitfinexETHJPY 20,334.67 13,673.83 14,070.66 19,486.57 +38.49% 3.99万
  17 BitfinexETHGBP 142.21 96.6570 97.7777 136.54 +39.64% 2.31万
  18 OKExETHDAI 186.00 127.93 131.65 186.00 +41.28% 462.56

  简介

  • 发行数据

   • 名称:ETH(以太坊)
   • 市值:¥201,116,353,666(第2名)
   • 流通量:103,925,546.28
   • 总量:103,882,795
   • 流通率:100.04%
   • 发行时间:2014-07-24
   • 上线平台数:273
   • 上线前十平台数:9
  • 介绍

   Ethereum(以太坊)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。 Ethereum可以用来编程,分散,担保和交易任何事物:投票,域名,金融交易所,众筹,公司管理, 合同和大部分的协议,知识产权,还有得益于硬件集成的智能资产。以太坊将使用混合型的安全协议,前期使用工作量证明机制(POW),用于分发以太币,然后会切换到权益证明机制(POS)。自上线时起,每年都将有0.26x,即每年有60102216 * 0.26 = 15626576个以太币被矿工挖出。转成POS后,每年产出的以太币将减少